Face, Hair

Ny tarehiko

Human vatana
Body Parts


Tsapao ny tavako,
Atongilano ny oroko,
Atongilano ny masoko,
And eyebrows.
Atongilano ny sofiko,
Tsindrio ny bokiko.
Ankehitriny fantatrao, Ny tiako holazaina!

Ny tarehy

ny handrina, ny takolaka, ny mofomamy, ny sofina, ny maso, ny orona, ny tantely
-bava, tandra amin'ny hoditrao, saoka, volombava, Dimple
harona, valanampy

eyebrow, eyelid
fehiloha, mpianatra

lips, nify, lela

Hair

mamaritra Hair | Picture Dictionary

mainty, manga, mavo, manga
sakamalaho, efa mipi, sola
lava, fohy, mahitsy
wavy, olioly, somotraviavy