Lazao ny fotoana

Time

Taona, volana, fizaran-taona, Time | Malagasy definition

Inona no fotoana?

Inona no fotoana? Tapitra ny valo ambin'ny folo. Mandehana any an-tsekoly. Aza tara!
Inona no fotoana? Ny antsasaky ny folo. Mivoatra. Avia ry Ben!
Inona no fotoana?
Halatra ny iray.
Fotoana hihinanan'ny rehetra!
Inona no fotoana? Dingana telo teo ho eo.
Andao hody.
Ankehitriny dia afaka isika!

 1. iray ora
 2. dimy lasa teo
 3. folo taona lasa
 4. (a) efa-bolana lasa
 5. roa amby roapolo
 6. dimy amby roapolo
 7. ny antsasany teo aloha
 8. dimy amby roapolo ka hatramin'ny roa
 9. roa amby roapolo
 10. (a) hatramin'ny roa tolakandro
 11. folo na roa
 12. dimy na roa

Ampiasao ny minitra ny ary lasa raha ny isa minitra dia tsy dimy, folo, dimy ambin'ny folo, roapolo na roapolo,
Ohatra telo minitra enina raha tsy enina enina.

andro, alina
12 am, 12 pm
-pitataovovonan'ny andro, mamatonalina
fiambenana, famantaranandro

9 ny sivy ora maraina
12.00 amin'ny mitataovovonana
5 amin'ny 5 ora tolakandro
7 amin'ny hariva amin'ny fito hariva
7.57 saika / efa ho valo ora
8.02 aorian'ny valo ora
Alina telopolo alina tamin'ny 11.30 tamin'ny alina
12.00 amin'ny misasak'alina

Fotoana - Nomery, Daty, Fotoana - Photo Dictionary

Fotoana - Nomery, Daty, Fotoana - Photo Dictionary

1. famantaranandro

2. ora tanana

3. minitra tanana

4. efa nampiasaina

5. face

6. (niomerika)

7. (analog)

Fotoana - Nomery, Daty, Fotoana - Photo Dictionary

8. 12 tolakandro (mamatonalina)

9. 12 tolakandro (midio / tolakandro)

10. fito (ora)

11. fito ny dimy na dimy aorian'ny fito

12. fito ambiny fito aorian'ny fito

13. fito amby dimam-polo

14. polo amby fito-polo avy

Fotoana - Nomery, Daty, Fotoana - Photo Dictionary

15. fito amby telo-polo

16. dimy amby telopolo sy dimy amby roapolo ka hatramin'ny valo

17. jato amby efatra amby roa-polo

18. dimy amby efapolo / a) ka hatramin'ny valo

19. dimampolo ka hatramin'ny dimampolo ka hatramin'ny valo

20. dimy amby dimam-polo sy dimy ka hatramin'ny valo

21. valo ora / valo maraina

22. 8 octo / valo (octobra) amin'ny hariva