Farm, Farm Farm

NY TANY FARM AND FARM

1. farmhouse 2. (zaridaina) 3. Fihetseham-po 4. crop 5. rafitra irrigation
1. farmhouse
2. (zaridaina)
3. scarecrow
4. crop
5. rafitra irrigation
6. barn 7. silo 8. stable 9. hay 10. pitchfork 11. barnyard
6. am-pamoloanao
7. Silo
8. miovaova
9. Hay
10. farango vy
11. barnyard
12. pigpen / pigsty 13. field 14. combine 15. ahitra
12. pigpen / pigsty
13. saha
14. manambatra ny
15. ahitra
16. orchard 17. hazo fihinam-boa
16. saham-boankazo
17. hazo fihinam-boa
18. mpamboly 19. tanana nokaramaina
18. mpamboly
19. tanana nokaramaina
20. chicken coop 21. hen house
20. chicken coop
21. hen house
22. fefy 23. traktera
22. fefy
23. traktera
24. akoho 25. chicken / hen 26. zana-borona
24. akoho
25. akoho / akoho
26. zana-borona
27. turkey 28. goat 29. ankizy 30. ondry 31. ondry
27. vorontsiloza
28. osilahy
29. zanak'osy
30. ondry
31. ondry
32. Bull 33. (kobam-bary) 34. zanak'omby-zanak'omby
32. omby
33. (kobam-bary)
34. zanak'omby-zanak'omby
35. horse 36. kisoa 37. kisoa keliko
35. soavaly
36. kisoa
37. kisoa keliko