Universe, Espace Exploration

NY FIANGONANA SY NY FIKAMBANANA MOMBA NY FIFIDIANANA

A. Ny Universe


1. vahindanitra
2. kintana
3. atonton-kintan'i
a. The Big Dipper
b. The Little Dipper

B. Ny Solar System


4. masoandro
5. volana
6. planeta
7. fanakona masoandro
8. fanakonam-bolana
9. meteor
10. comet
11. asteroid

12. Mercury
13. Venus
14. tany
15. Mars
16. Jupiter
17. Saturne
18. Uranus
19. Neptune
20. Pluto

C. Fikarohana momba ny habakabaka


21. zanabolana
22. (space)
23. toerana

24. toerana

25. mpanamory
26. fitoriana an-kalamanjana

27. balafomanga

28. fanesoana
29. space shuttle
30. booster rock
31. fanaraha-maso ny misiona
32. UFO / Unidentified Flying Object / flying saucer