03. Ny / ny / ny / anao, ireo / ireo

Home » 03. Ny / ny / ny / anao, ireo / ireo

Ity no lohako - Ity no kapako
Ny tànako no ato an-tanako. Eo an-tanako izany - Ny hatsiaka eo an-dohako. Eo an-dohako izany.

Ity no kapako. - Izany no satriny
Ny satrony dia eo an-dohany; eo an-tànany ny satroka.

Izany no anjaranao. Eo amin'ny latabatra - Ireo no hatsaranao. Eo amin'ny latabatra izy ireo.
Ireo no tanako. Ity no tanako ankavanana. Ity ny tanako havia -
Ireo no tananao. Izany no tananao ankavanana. Ity ny tananao havia.

Facebook Comments