08. Efitra: varavarana / varavarana / varavarankely, trano, làlana

Home » 08. Efitra: varavarana / varavarana / varavarankely, trano, làlana

Efitrano ity. Ity no varavarana. Ity dia sary. Ireo dia varavarankely.
Ity ny ety amin'ny efitrano.
Ireo no varavarankelin'ny efitrano. Ity dia varavarankely ary varavarankely izany.
Voatakatona ity varavarankely ity Mihidy ity varavarankely ity.

Io varavarana io dia misokatra. Ity varavarana ity dia mihidy

Rindrina io efitrano io. Rindrina ity.
Misy sary eo amin'io rindrina io
Ity ny ety amin'ny efitrano

Sarin'olona sy vehivavy izany.
Ity no tadin'ny sary.
This is a hook. Ity ny sarin'ny sary

Trano ity. Ity ny varavarankelin'ilay trano.
Ireo no varavarankelin'ny trano.
Izany no varavaran'ny trano.

Ireo no trano. Ity dia lalana.
Ity lehilahy ity dia eny an-dalambe.
Izany no tranony.

Hankany an-tranony ilay lehilahy.
Ho any an-tranony izy.
Nankany an-tranony ilay lehilahy. Ao izy. Tao izy.
Izy no eo am-baravarany. Eo am-baravaran'ny tranony izy.

Facebook Comments