Andramo isan'andro

Home » Andramo isan'andro

Andramo isan'andro

Mifohaza
mandro
Borosio ny nifiko
asehoy ny nifiko
hanaratra Get dressed
sasao ny tavako
Manao makiazy
volo ny voloko
manamboatra ny voloko
ataovy ny fandriana
mipetraha
mandro
andehana matory
torimaso
Manaova sakafo maraina
manaova sakafo antoandro
cook / make dinner
hihinana / hanina
misakafo / misakafo
mihinana / misakafo

Andramo isan'andro

Mitsangana i 1
2 dia mandray orana
3 no mamafy ny nify *
4 manaratra
5 manao akanjo
6 sasao ny tarehiko *
7 dia nametraka makiazy
8 no manosotra ny voloko
9 no manamboatra ny voloko 10 manao ny fandriana
* izaho, azy, azy, anay, anao, ny azy
11 dia tsy misakafo
12 dia mandro
13 mandohalika
14 matory
15 manao sakafo maraina
16 manao sakafo antoandro
17 mahandro / manao sakafo
18 mihinana / misakafo maraina
19 mihinana / misakafo
20 mihinana / manana sakafo hariva


1 diovy ny trano / diovy ny trano
2 manasa ny sakafo
3 manao ny fanasan-damba
4 vy
5 mamelona ilay zaza
6 mamelona ny saka
7 mandeha amin'ny alika
8 fianarana
9 mandeha miasa
Mankany an-tsekoly ny 10
11 fiara hiasa
12 dia mitondra ny fiara fitaterana mankany am-pianarana
13 miasa
Miala amin'ny asa ny 14
15 mankao amin'ny toeram-pivarotana
Tonga any an-trano / tonga any an-trano i 16

Facebook Comments