miala tsiny

Home » miala tsiny

Miala tsiny - Fifanakalozan-kevitra eo an-toerana - Ahoana no hilazana azy

Miala tsiny - Fifanakalozan-kevitra eo an-toerana - Ahoana no hilazana azy


1.

Matahotra aho fa nandrotsaka ranomainty manerana ny lamba famaohana.

Oh, aza mieritreritra an'izany.

Tena manenina mafy aho. Tsy avelanao ve aho handoa vola?

Tsia, tsy handre izany aho.

2.

Miala tsiny be aho, saingy toa niraviravy ny lohanao.

Aza mieritreritra an'izany.

Tsy fantatro izay tokony holazaiko. Hanolo izany aho, mazava ho azy.

Tsia, tsy misy ny fanontaniana.

3.

Matahotra mafy aho fa nodorako lavaka tao amin'ny tapany.

Oh, marina izany.

Miala tsiny aho. Hividy zavatra vaovao aminao aho amin'ny alatsinainy.

Tsia mazava ho azy. Mbola tsy nanao izany mihitsy aho hatramin'izay.

4.

Miala tsiny amin'ny alahelo aho, saingy nanapaka plate.

Oh, tsy mampaninona izany.

Tena mampalahelo ahy tokoa izany. Lazao ahy izay nividiananao azy mba hahafahako mahazo anao
iray hafa.

Tsia, tsy izany mihitsy. Tsy manonofy aho hamela anao hanao izany.

Facebook Comments