Any amin'ny fivarotan'ny mpamboly

Home » Any amin'ny fivarotan'ny mpamboly

Ao amin'ny toeram-pivarotan-tsakafo iray - Dialogue Situation - Ahoana no hilazana azy

Ao amin'ny toeram-pivarotan-tsakafo iray - Dialogue Situation - Ahoana no hilazana azy

1.

Ahoana no irinao, tompoko?

Tapaho kely fotsiny, azafady

Tianao hosasana ve izy io?

Tsia, misaotra anao. Mialà eo fotsiny.

2.

Ahoana no tianao, tompoko?

Tsy dia be loatra, azafady.

Ahoana ny momba ny shampoo?

Tsy tamin'ity indray mitoraka ity, misaotra.

3.

Ahoana no hanapahako azy, tompoko?

Vetivety foana, azafady

Hanondraka menaka va aho?

Tsia, tsy mieritreritra an'izany aho, misaotra.

4.

Ahoana no hanaovako izany, tompoko?

Fenoy kely fotsiny izany, azafady.

Te-hanitra ve ianao?

Tsia, mariho fa misaotra betsaka anao.

Facebook Comments