Across and Over

Home » Across and Over

manerana ary over = amin'ny lafiny hafa; amin'ny lafiny hafa

- aleony over = hetsika mankany amin'ny faritra hafa misy zavatra avo

  • Nahoana no mihanika io vehivavy io? over ny rindrina?

- aleony manerana = hetsika mankany amin'ny faritra ilan'ny faritra iray.

  • Naharitra enina herinandro izy io manerana ny tany efitra.

Facebook Comments