ary hifampahery

Home » ary hifampahery

1. Ny tsirairay ary iray hafa midika izany.

 • Manoratra i Mary sy i mifampiankina isan'andro
 • Nipetraka tsy nijery izy ireo mifampiankina.

2. Misy ny manana ny hafa / amin'ny hafa

 • Matetika izahay no mividy akanjonay.
 • Niara-nijery ny mason'izy ireo izy ireo

Samy hafa dia tsy ampiasaina ho lohahevitra

 • Isika tsirairay no tokony hihaino tsara ny zavatra hafa hoy i
  (TSY Tsy maintsy mihaino tsara ny hevitry ny tsirairay isika.)

3. Jereo ny fahasamihafana misy eo amin'ny mifampiankina ary
ny tenantsika / tenanareo / ny tenany.

Mampitaha:

 • Nijery azy ireo izy ny tsirairay
  (= Ny olona tsirairay dia nijery ny iray hafa)
 • Izy ireo dia nijery ny tenany
  (= Olona tsirairay no nijery azy)

Facebook Comments