ny manaraka ary ny manaraka

Home » ny manaraka ary ny manaraka

Ny herinandro manaraka, manaraka ny month etc ... dia ny herinandro na volana monja aorian'ity iray ity.
Raha miteny aho amin'ny Jolay, Manaraka volana dia ny volana Aogositra;
Raha miteny ao amin'ny 1900 aho, Manaraka taona dia 1900.
(Mariho fa tsy ampiasaina alohan'ny fitenenana ireo faminaniana)

  • Veloma. Mandrapihaona Manaraka herinandro.
  • Mandany vola aho Manaraka Krismasy miaraka amin'ny fianakaviako.
  • Manaraka taona dia ho sarotra.

Ny herinandro manaraka, ny volana manaraka sns ... dia midika hoe ny fe-potoana fito andro, telopolo andro, sns. manomboka amin'ny fotoana fitenenana.
Tamin'ny Jolay 15th, 1985, ny Manaraka Ny volana dia ny volana Jolay 15th hatramin'ny Aogositra 15th; ny Manaraka taona ny fe-potoana tamin'ny Jolay 1985 hatramin'ny Jolay 1986.

  • Ho avy aho tena Mivezivezy amin'ny herinandro manaraka (ny fito andro manomboka androany)
  • The Manaraka taona dia ho sarotra. (= roa ambin'ny folo volana manomboka izao)

Facebook Comments