Verb Phrase E

Home » Verb Phrase E

mihinàna simba tsikelikely Nihinana ny orana be dia be tao amin'ireo vatolampy.
mihinana * handevona Nihinana ny cookies i Ken.
eat in mihinana ao an-trano Matetika isika no mihinana fa tsy misakafo hariva.
mihinana mihinana ivelan'ny trano Misakafo indray mandeha isan-kerinandro izy ireo.

Facebook Comments