Verb Phrase Z

Home » Verb Phrase Z

zero amin'ny + Tadiavo Heveriko fa voavolavolavola ny zavatra nahatonga ilay olana.
zip manodidina Mandrosoa haingana avy eny amin'ny toerana mankany amin'ny toerana Nivezivezy nanodidina ny tanàna aho taorian'ny asa.
zone out Atsaharo ny fiheverana Nifindra tany amin'ny kilasy izy.
zonk out matory Jill dia reraka be taorian'ny nandraisany ny fitsapana TOEFL izay nibata azy talohan'ny sakafo hariva.
zoom in ifantohana Mila lopy afovoan-telefaona ianao mba hivoahana.
zoom in mifantoha amin'ny zavatra, fantatrao Nihodina teo amin'ny tarehiny izy rehefa nalainy ilay sary.

Facebook Comments